Våra kunder

Skrolla ner

Karolinska Universitetssjukhuset – ett av Europas största universitetssjukhus

I samarbete med Karolinska har A&L hjälpt till i ett flertal kommunikationsprojekt.
Exempelvis:

 • Kommunikationsstöd inom Karolinska Universitetssjukhusets HR-funktion
  Uppdraget omfattade planering och genomförande av övergripande kommunikationsinsatser för att stötta Karolinskas HR-funktion i samband med pågående organisationsförändring.
 • Framtagande av kommunikationsmaterial inför Karolinskas flytt till den nya sjukhusbyggnaden i Solna
  Projektledning och produktion  av marknadsförings- och informationsmaterial (fysiskt och digitalt). I uppdraget ingick att ta fram en övergripande plan för arbetet fram till mål samt att samordna projektet med Karolinskas externa kommunikationsbyrå och interna enheter.
 • Projektledning av en intern konferens – Karolinadagen
  Projektledning av medarbetardagen ”Karolinadagen”. Under Karolindagen delas priser ut till medarbetare som gjort förtjänstfulla insatser under året.
 • Interimsuppdrag på Karolinskas presstjänst
  Bemanning av Karolinskas presstjänst/presstelefon under en specifik period.

DoubleCheck  – en ledande rådgivare på den offentliga marknaden.

I samarbete med DoubleCheck har A&L hjälpt till i ett flertal kommunikationsprojekt.
Exempelvis:

 • Företagsövergripande kommunikationsplan innehållande målgruppsanalys, erbjudande, konkurrenssituation, budskap etc. samt rekommendationer framåt.
 • PR-rådgivning och stöd i samband med DoubleChecks årliga rapport kring den offentliga marknadens storlek och beskaffenhet.
 • Projektledning för kampanjen ”80 miljarder” inför Almedalen 2015 med målsättningen att skapa debatt kring sunda offentliga affärer. 80 miljarder bestod av en kampanjsajt, sociala medier, PR-insatser etc.
 • Löpande möten och rådgivning kring kommunikationsplanering.

Rg19 – erfaren uppstickare på den nordiska IT-marknaden

I samarbete med Rg19 har A&L hjälpt till i ett flertal kommunikationsprojekt.
Exempelvis:

 • Kommunikationsstöd (intern och extern information) i samband med tre företagsförvärv.
 • Företagsövergripande kommunikationsplan innehållande, målgruppsanalys, erbjudande, budskap och rekommendationer framåt.
 • Workshop med nyckelpersoner inom Rg19 för diskussion och strategier kring företagets erbjudande.
 • Löpande möten och rådgivning kring kommunikationsplanering.

FRISQ – en innovatör inom eHälsa

I samarbete med FRISQ har A&L hjälpt till i ett flertal kommunikationsprojekt.
Exempelvis:

 • Projektledning, verksamhetsutveckling och kommunikation inför och i samband med lansering av den digitala plattformen FRISQ (en lösning där patienten ges ökad möjlighet till att medverka i sin egen vård genom att hen är bärare av sin hälso- och sjukvårdsrelaterade information).
 • FRISQ arbetar med att ge individer och deras anhöriga bättre verktyg och ökad hälso- och sjukvårdsinformation så att man kan ta kontroll över sin hälsa.

Kontakta oss!